Sunday, February 28, 2010

ՍԻՐՎԱԾ ԵՐԳԵՐ ՄԵՐ ԵՐԳՉԱԽՄԲԻ ԿԱՏԱՐՄԱՄԲ

"Մարմին Տերունական"


"Փառք Քեզ Տեր"


"Ազատվել եմ Իմ Մեղքերից"


"Մտնում եմ Նրա Սուրբ Դռները"


"Ով է ասում..."  Անահիտ Պետրոսյան

ԱՆԽԱԽՏ ՀԱՎԱՏՔԻ ՀՈՒՅՍԸ

Վեր. Պերճ Ջամբազյան