Sunday, August 12, 2012

Vacation Bible School - 2012

Ամառային Սուրբ Գրքի Դպրոց - 2012

Ստորև կարող եք դիտել մեր եկեղեցում
Հուլիսի 31-ից Օգոստոսի 3-ը տեղի ունեցած
VBS ծրագրի նկարները:

Կարճ սլայդ-շոու Jehova Jireh երգի ներքո.

====================================================
Երկար սլայդ շոու.

====================================================

Նկարները (full-resolution, original files) կարող եք ձեռք բերել
այցելելով այստեղ:

====================================================

Սիրելի երեխաներ,
Դանիելի մասին մուլտֆիլմը ամբողջությամբ
կարող եք դիտել ստորև:


No comments:

Post a Comment