Monday, July 15, 2013

Vacation Bible School - 2013

Աստվածաշնչի Ամառային Դպրոց - 2013


Գլենդելի Հայ Նազովրեցի և
Սուրբ Երրորդություն Հայ Ավետարանական
Եկեղեցիների Միացյալ VBS Ծրագիր
 Watch video
Watch Video!


Սեղմեք ստորև դիտելու ՇԱՏ լուսանկարներ !!!
 Watch photos
Lots of Hi-Res Photos !

No comments:

Post a Comment